Satsning på utomhusarena breddar Skövdes utbud

I samband med justeringen av budgeten kommer Skövde kommun att skjuta till ytterligare 31 miljoner till att möjliggöra en utomhusarena på Billingen. Syftet med en utomhusarena är att bredda destinationens utbud och attraktivitet.

En utomhusarena skapar möjligheter för aktörer och föreningar att genomföra evenemang, aktiviteter och tävlingar året runt. Något som i sin tur bygger upp ett ökat antal besökare.

– Alla partier är överens om att vi inte bara vill bygga ett tak över bandybanan utan skapa ett mervärde för hela Billingen. Arenan skapar möjligheter för att i större utsträckning än idag kunna erbjuda olika evenemang och aktiviteter, säger Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande. 

Ett landmärke på Billingen

Att bygga ett tak på bandyplanen var redan beslutat sedan tidigare i den budget som samtliga partier kom överens om i juni i år. Nu när budgeten justeras skjuts 31 miljoner kronor till för att forma en utomhusarena på Billingen. De extra medlen innebär att man ökar fokus på det estetiska, skapar läktare under tak och åtgärdar infrastruktur. Totalt satsas 61 miljoner kronor på utomhusarenan som tillsammans med Billingecentret skapar ett landmärke på Billingen.