Ser över området vid entréerna till Arena Skövde och river p-bot

I samband med en handbollsmatch i Arena Skövde den 19 maj bötfälldes ett av de sponsorfordon från IFK Skövde HK som stod parkerade utanför entrén till arenan.

Klubben hade tillstånd att parkera fordon vid entrén under förutsättning att man parkerade innanför anvisat område. Ett av fordonen stod utanför det område där man hade lov att parkera, varpå en p-bot utfärdades. 

- Vi har i dialog med IFK Skövde kommit fram till att vi ska se över och förtydliga vilka avgränsningar som gäller utanför entréerna till arenan, säger Per Karlsson, fritidschef.

Utfärdad p-bot kommer att rivas.