Skövde fortsätter att växa

I dag släppte Statistiska centralbyrån, SCB, sin halvårsrapport över befolkningstillväxten i Sveriges kommuner. Rapporten visar att Skövdes folkmängd fortsätter att öka men i något lägre takt än under de senaste åren. Under första halvan av 2020 hade Skövde en befolkningsökning på 164 personer. Skövdes befolkning uppgår nu till 56 530 personer.

Den dämpade befolkningstillväxten kan till viss del förklaras med att det har fötts färre barn än tidigare. Rapporten visar även att antalet avlidna är något fler under första halvåret än tidigare. 

Enligt Boverkets juniprognos har bostadsbyggandet nationellt mattats av något vilket är en viktig faktor för inflyttning till en kommun. Skövde visade dock en ökning av färdigställda bostäder jämfört med samma period förra året, och inflyttningsnetto för Skövde var positivt under första halvan av 2020. Det betyder att fler väljer att flytta till än från Skövde.

Målet om att Skövde ska vara 60 000 invånare år 2025 ser ut att uppnås. Skövde fortsätter att växa även om befolkningstillväxten avtar något.