Skövde kommun öppnar för träning och fritidsaktiviteter

Den 21 januari 2021 fattade Regeringen beslut om att offentliga aktörer bör återuppta verksamheterna för barn och unga födda 2005 och senare.

Aktiviteter inom föreningslivet och öppen fritidsverksamhet, som kan genomföras utan ökad risk för smittspridning, bör fortgå i så stor utsträckning som möjligt om föreskrifterna och allmänna råd kan följas.

Med anledning av regeringens beslut öppnas idrottsanläggningar i Skövde för träningar inomhus för barn och unga födda 2005 och senare.

Idrottsföreningar ansvarar för att träningarna genomförs på ett sätt som minimerar smittspridning med hänvisning till respektive idrottsförbund och Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer.

Arena Skövde öppnar simskolor för barn och unga födda 2005 och senare.

Även fritidsbanken öppnas för externa och interna besök. Öppnandet kommer att ske med anpassade arbetssätt, med ett maxantal gällande personer som får vistas i lokalen samt separata in- och utgångar med mera.

Håll avstånd. Tvätta händerna och/eller använd handsprit och visa hänsyn till de runt omkring dig. Ta hand om varandra.