Skövde kommun riktar 1,5 miljoner kronor i stöd till kultur- och fritidsföreningar

Den pågående pandemin har sedan i mars inneburit stora påfrestningar på kultur- och fritidslivet. Många kämpar under rådande omständigheter och därför vill Skövde kommun agera för att underlätta för dessa verksamheter.

Under det senaste halvåret har ett antal åtgärder vidtagits för att fortsatt hålla i gång Skövde trots de utmaningar som spridningen av covid-19 har medfört. Nu görs ytterligare ett samlat tag för att värna om kraften i det lokala förenings- och kulturlivet genom att avsätta 1,5 miljoner kronor i stöd till föreningslivet.

– Vårt kultur- och föreningsliv är viktigt och alla partier står enade bakom förslaget att Kultur- och fritidsnämnden får ett extra tillskott under 2020 för att använda till stöd för vårt lokala föreningsliv säger Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kultur- och fritidsnämnden kommer inom kort att besluta om riktlinjer för hur de 1,5 miljonerna ska användas för att stärka föreningarna.