Skövde kommun sparar miljoner med sin inköpsstrategi för el

Skövde kommun kommer spara mellan fyra och sju miljoner kronor år 2020 genom sitt sätt att köpa in el. Sedan 2017 har Skövde kommun en strategi för elhandel som möjliggör att kommunen på förhand kan förutspå kostnaden för elkraft utan att i onödan binda sig till dyra fastprisavtal.

Det vanligaste sättet att köpa el både för privatpersoner och företag är nog att teckna antigen ett rörligt eller fast elavtal med en elleverantör. Fördelen med ett fastprisavtal är att man under en relativt lång tid framöver sikt vet vad elen kommer kosta. Detta är attraktiv för verksamheter med stor elförbrukning som har en budget att förhålla sig till. Samtidigt riskerar man att låsa elpriset på ett onödigt högt pris och därmed göra en dålig affär. Alternativet är att ha ett rörligt elpris som dag för dag varierar med kraftmarknaden. Detta medför stora kostnadsmässiga risker då priserna på kort tid kan öka drastiskt och därmed skapa stora oförutsedda underskott i budgeten.

 Genom att ha en medveten strategi för hur vi köper in vår el har vi kunnat minska våra kostnader på ett väldigt bra sätt, säger Jesper Cederlöf, upphandlare och elhandelsansvarig i Skövde kommun. Metoden vi har valt möjliggör att Skövde kommun aktivt kan styra över hur stor del av den totala elförbrukningen som är låst till ett visst pris. Om elpriserna hastigt går upp kan man aktivt gå in och säkra 100% av sitt behov av elkraft och därmed få ett fast förutsägbart pris. Om elpriserna faller kan man sälja sina säkringar och kommunens elpriser sjunker i takt med marknaden.

Den milda vintern har fått elpriserna att störtdyka i norden och strategin har nu visat sig fungera bra för kommunen. Skövde kommun sålde under hösten med hjälp av sin elmäklare flera större säkringar när elpriserna började falla i norden och resultatet är att man med säkerhet nu kan sänka kostnaderna i kommunens elbudget med 4 miljoner kronor. Dock finns gott hopp om att besparingen kan bli så stor som upp till 7 miljoner för kommunen om de låga elpriserna i norden håller i sig. Överskottet kommer underlätta för verksamheten att nå upp till de satta besparingskraven som kommunen satt upp för år 2020.