Skövde satsar över 65 miljoner på barn och unga

Barn- och utbildningsnämndens budget stärks med 25 miljoner och socialnämndens budget med fem miljoner från och med 2021 och framåt. Dessutom satsas 40 miljoner över två år för att minska och förebygga ungdomsarbetslöshet.

De åtta partierna i Skövde kommunfullmäktige är överens om att justera 2021 års budget med 25 miljoner till skolan och fem miljoner till socialtjänsten. Samtliga satsningar handlar om att barn och unga ska få bättre förutsättningar för trygghet, utbildning och arbete. En tydlig riktning framåt som samtliga partier står bakom.

 — Vi fattade beslutet om budgeten i juni väl medvetna om att justeringar kunde komma att bli aktuella. Nu har vi samlats igen och vi kan konstatera att det finns utrymme för en sådan här satsning på våra barn och unga, säger Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande. Det är en styrka för Skövde att jag efter samtal med alla åtta partier kan lägga fram en justerad budget som alla ställer sig bakom. Det ger Skövde kraft och vi står stabila inför framtiden.

Medvetet ekonomiskt arbete och statsstöd möjliggör satsningen

Skövde kommun bedriver sedan flera år ett medvetet effektiviseringsarbete för att möta Skövdebornas framtida behov med anledning av att unga och äldre som behöver kommunens hjälp ökar snabbt. Samtidigt har kommunen erhållit ökade statsbidrag med anledning av pandemin. Det gör att den ekonomiska hushållningen är god och att Skövde ser ut att klara det finansiella målet med marginal för mandatperioden.

— Eftersom vi har en stark ekonomisk situation så finns det förutsättningar att göra nya prioriteringar, bland annat för Skövdes ungdomar. Statsstödet är tillfälligt varför vi använder stor del av det för att över två år öka våra insatser för att förebygga ökad ungdomsarbetslöshet, säger Katarina Jonsson.

Förslag till justeringar:

Ytterligare 25 miljoner kronor till barn- och utbildningsnämndens budget från och med 2021. Justeringen stärker skolans budget och kompenserar även för minskade statsbidrag. Det innebär att det långsiktiga arbetet med hög måluppfyllelse samt trygghet och studiero kan fortsätta enligt plan.

Ytterligare fem miljoner kronor till socialnämndens budget från och med 2021. Socialnämnden ser ett ökat behov av stöd till barn, unga och familjer. Det handlar bland annat om försörjningsstöd och placeringar av barn och unga i familjehem.

40 miljoner kronor för att minska och förebygga ungdomars arbetslöshet och utanförskap (20 miljoner kronor per år 2021-2022, Kommunstyrelsen). Ungdomsarbetslösheten har ökat med 3,7 procent i Skövde kommun till 11,9 procent (augusti) sedan samma period förra året. Satsningen möjliggör att fler ungdomar som står långt från arbetsmarknaden, kan komma i arbete eller utbildning.