Bastuinteriör

Snart kan du basta igen i Skövde kommun

Skövde kommun öppnar de kommunala basturna från och med 10 mars. Detta på grund av ett stabilare läge kring elsituationen och att risken för strömavbrott nu är liten.

Efter en lång vinter med ett ansträngt energiläge har situationen nu stabiliserats och risken för strömavbrott är inte längre påtaglig. Med anledning av detta kommer Skövde kommun att öppna de kommunala bastur som varit stängda under vintern då belastningen på elsystemet varit hög. Öppningen gäller samtliga bastur i kommunal regi från och med 10 mars.

— Vi stängde våra bastur för att vi beräknade en total besparing på uppåt 17000 kWh i månaden, vilket är en hel del, säger Helene Lundqvist, ordförande i kultur- oh fritidsnämnden. Vi har under hela vintern följt läget och nu när vi ser att risken för ett överbelastat elsystem har minskat markant är det dags att fatta beslut om att öppna igen och det tycker vi känns jättebra.

Skövde kommun fattade hösten 2022 beslut om ett antal anpassningar av olika verksamheter för att bidra till en minskad elförbrukning i syfte att undvika strömavbrott.

— Vi tog vårt ansvar och det gjorde vi bra. När vi följt utvecklingen har vi sett att vi har legat över 5% i besparing de flesta månader, säger Helene Lundqvist

Upplevelsebadet i Arena Skövde har också anpassats efter situationen och har sedan i höstas haft begränsade öppettider. Dessa gäller fortsatt till 31 mars enligt beslutet och därefter kommer även detta att återgå till ordinarie öppettider.

— Det känns jättebra att vi har klarat oss igenom den här vintern utan strömavbrott och att vi tillsammans har löst en ansträngd situation, säger Helene Lundqvist. Det är aldrig roligt att behöva begränsa utbudet i våra verksamheter, men den här vintern var vi tvungna att ta ansvar för helheten. Vi är tacksamma för den förståelse som Skövdeborna har visat och för det arbete som alla har utfört för att klara av en här utmaningen.