Test av signalen Viktigt meddelande till allmänheten - VMA

På måndag den 7 mars klockan 15.00 testas signalen Viktigt meddelande till allmänheten. Med anledning av omvärldsläget vill vi påminna om att det nu på måndag är ett test helt enligt rutin.

Utomhusvarningen och signalen Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Signalen testas fyra gånger per år och samtidigt görs allmänheten uppmärksam på att den finns. Den är en viktig del av Sveriges krisberedskap. 

Tidpunkten för testerna är klockan 15.00 den första helgfria måndagen. Under 2022 testas signalen följande datum:

• 7 mars

• 13 juni (obs, 13 juni då nationaldagen är första måndagen)

• 5 september

• 5 december

Varför finns en sådan signal?

VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Du kan nås av ett VMA via radio och TV, men vid riktigt allvarliga händelser så kan det även vara i form av en utomhussignal, som ibland kallas för "Hesa Fredrik". Signalen låter oavbrutet i sju sekunder, sedan följer fjorton sekunders tystnad.  Det är denna signal som kommer att testas måndag 7 mars. Signaltestet pågår under minst två minuter.

Du kan läsa mer om VMA på krisinformation.se.