En grön och orange flagga med Skövdes logotyp i vitt mot en blå himmel

Utredningen om Skövde kommuns organisationskultur påbörjad

Tidigare i veckan hölls ett första möte med det upphandlade företaget Human & heart HR AB som ska genomföra utredningen av Skövde kommuns organisationskultur. Därmed är arbetet igång.

— Det är viktigt att vi som arbetsgivare nu får en oberoende bild av hur organisationskulturen bland våra chefer ser ut i vår kommun och att vi därefter får vi ta ställning till hur vi går vidare, säger Ulrica Johansson, ordförande i Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott och Maria Hjärtqvist, vice ordförande i Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott.

Med anledning av de indikationer på bland annat tystnadskultur som framkom vid ett chefsmöte i kommunen i maj så vill vi med den här utredningen få en tydligare bild av hur chefer upplever organisationskulturen i Skövde kommun.

Konsultens uppdrag är att genomföra en faktainsamling. Utredningen kommer att genomföras med hjälp av en forskningsbaserad metod. För att undvika missförstånd och för att det ska vara korrekt och rättssäker rakt igenom är metodiken transparent i sin helhet. Under intervjuerna tillåter metodiken därför inga anonyma uppgifter. Detta för att undvika en situation där människor felaktigt kan peka ut varandra. Däremot kommer uppgifterna vara anonyma när de sedan redovisas.

Resultatet kommer att presenteras för kommunstyrelsens arbetsgivarutskott under hösten och blir en viktig del i den handlingsplan som ska tas fram.

Skövde kommun kommer löpande att informera om processen på skovde.se.

Projektägare och styrgrupp
Projektägare är kommunstyrelsens arbetsgivarutskott: Ulrica Johansson (C), Maria Hjärtqvist (S), Theres Sahlström (M), Christer Winbäck (L) och Robert Ciabatti (S).

Styrgruppen består av presidiet i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott: Ulrica Johansson (C) och Maria Hjärtqvist (S).