Dialogkvällen i Timmersdala

Det var med stort engagemang som deltagarna under dialogmötet i Timmersdala tillsammans identifierade styrkor, förbättringsområden och framtida utvecklingsmöjligheter för orten. Nu är materialet sammanställt och går att läsa i sin helhet här.

Under förra onsdagskvällen, den 3 april, hölls ett dialogmöte i Filadelfiakyrkan i Timmersdala. Närmare 130 invånare, föreningsaktiva eller företagare på orten deltog för att ge sina perspektiv, tillsammans med 11 kommunala tjänstepersoner. Dialogmötet i Timmersdala var det första på sju orter och en del i arbetet för att utveckla hela Skövde hållbart.

Dialogkvällen arrangerades i samverkan med en referensgrupp bestående av personer från Timmersdala som representerar invånare, föreningar, näringsliv och kyrkan.

Kvällens syfte var att få en gemensam bild, både av nuläge och önskat läge, av hur det är att bo och leva i Timmersdala, det vill säga bidra till att vi som kommun får ökad kunskap om Timmersdala. Resultatet av dialogkvällen är en grund för fortsatt arbete tillsammans.

Här kan du ladda ner dokumentationen från kvällen.

Obs! Som en bilaga i slutet av dokumentationen finns även det material som kom in under dialogen som hölls med barn och elever på Timmersdala förskola och Timmersdala skola den 27 mars.

Vad händer nu?

Nu kommer resultatet att analyseras och tillsammans med interna arbetsgrupper och referensgruppen på orten kommer ett dokument att arbetas fram, som beskriver den gemensamma bilden av prioriteringar och inriktningar för orten.

Här kan du läsa mer om arbetet med områdesutveckling i Skövdes tätorter.