Personal på Hemtjänsten Billingen under prisutdelningen

Vinnare av likabehandlingspriset 2020

Årets likabehandlingspris går till enhet Hemtjänsten Billingen inom sektor vård och omsorg för sitt målinriktade arbete med värdegrundsfrågor.

Målet med värdegrundsarbetet är att leverera den bästa hemtjänsten som går att få på område Billingen och som ett led i detta integrera värdeorden trygghet, ansvarskänsla och respektfullt bemötande i det dagliga arbetet.

Med motiveringen "Arbetet har inneburit en ökad trygghet och lyhördhet vilket har stärkt likabehandlingen gentemot medborgare. Arbetet bidrar även till verksamhetsutveckling och måluppfyllelse och därmed goda vinster för individer och samhället i stort." anser juryn att värdegrundsarbetet på ett föredömligt sätt lett till förbättrad service till medborgare.

Prisutdelare var kommunalråd Ulrika Johansson (C).

Om likabehandlingspriset

Likabehandlingspriset delas ut för att uppmärksamma och stimulera arbetet för likabehandling, jämställdhet, mångfald och systematiskt arbetsmiljöarbete inom Skövde kommuns verksamheter inklusive bolag. Priset ska bidra till att lyfta fram goda resultat och initiativ inom kommunens verksamhetsutveckling och/eller personalpolitik.