Vinnare av likabehandlingspriset 2022

Vinnare av Skövde kommuns likabehandlingspriset 2022 är familjecentralerna inom sektor socialtjänst för projektet Anpassat föräldraskapsstöd.

Juryn anser att projektet Anpassat föräldraskapsstöd på ett föredömligt sätt utvecklat nya former att möta föräldrar från annan kulturell bakgrund och tidigt ge dem stöd i sitt föräldraskap. Sammantaget anser juryn att projektet bidrar till det förebyggande arbetet med integration av nyanlända vilket kommer leda till en större mångfald och bidra till goda vinster för medborgare och samhälle.

Skövde kommuns likabehandlingspris ska uppmärksamma och stimulera arbetet för likabehandling, jämställdhet, mångfald och systematiskt arbetsmiljöarbete inom Skövde kommuns verksamheter inkl. bolag. Priset ska bidra till att lyfta fram goda resultat och initiativ inom kommunens verksamhetsutveckling och/eller personalpolitik. Prissumman på 30.000:- ska användas för fortsatt positiv utveckling inom området.

Maria Hjärtqvist och Ulrica Johansson delade ut priset till Gunilla Mujagic, Mirjam Nydahl och Birgitta Dahlqvist.

Stort grattis till alla våra medarbetare på familjecentralerna!