Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår är fortfarande hög och därför förlängs de skärpta rekommendationerna i regionen till och med 16 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik, handla ensam, fortsätta arbeta hemma och att hålla avstånd.

Läs mer

flicka

Barn- och ungdomspolitiskt program

Vision Skövde 2025 slår fast att Skövde kommun ska vara känd som en välkomnande plats där människor möts, verkar och mår bra. För att nå visionen utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv måste vi se barn och ungdomar som fullvärdiga medborgare.

Barn och ungdomar är inte bara framtida vuxna utan är redan idag rättighetsbärare och viktiga deltagare i utvecklingen av vår kommun.

Nytt barn- och ungdomspolitiskt program för Skövde kommun  antogss av Skövde kommunfullmäktige i början av 2020.