Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår är fortfarande hög och därför förlängs de skärpta rekommendationerna i regionen till och med 16 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik, handla ensam, fortsätta arbeta hemma och att hålla avstånd.

Läs mer

Närbild på en person som har en prideflagga runt axlarna

Hur kan du påverka?

Även om du ännu inte fyllt 18 år och därmed inte har möjlighet att påverka politiken genom allmänna val finns det flertalet verktyg du kan använda dig av för att föra fram dina åsikter.

Som ung kan du vara med och påverka utvecklingen av Skövde kommun.

DU KAN:

  • Delta i demonstrationer/manifestationer
  • Debattartiklar/insändare
  • Begära ut allmäna handlingar
  • Rätten att kontakta politiker
  • Medborgarförslag