Anställd i Skövde kommun

Här hittar du information om vad som gäller för dig som arbetar i någon av våra verksamheter.

  • Medarbetare som är symtomfria bedöms som friska och kan gå till arbete som vanligt.
  • Medarbetare som har symtom ska vara hemma och testa sig. Det är av yttersta vikt att medarbetare som arbetar inom vård och omsorgs och socialtjänstens verksamheter är extra uppmärksamma och meddelar sin chef redan vid tecken på symtom!
  • Medarbetare som har möjlighet bör arbeta hemifrån om om verksamheten tillåter. 
     

Vanliga frågor och svar

Hur får jag som medarbetare information? 

- Information publiceras löpande på intranät och skovde.se.
- Är du orolig eller har frågor om din arbetssituation, prata med din chef.
- Kontaktperson på HR finns som stöd för chefer kring bedömningar och arbetsgivarfrågor.

Vad gäller kring egentest för covid-19 för Skövde kommuns personal?  

Skövde kommun erbjuder möjligheten för medarbetare att genomföra ett egentest för att kunna utesluta covid-19 vid milda symtom. Syftet är att medarbetare ska kunna återgå i tjänst istället för att man är hemma för säkerhets skull.

Testerna är frivilliga och kan göras efter att man varit i kontakt med sin närmaste chef och om man kommit överens om att man ska testa sig. Testet är till för den som har så milda symtom att man i vanliga fall skulle gått till jobbet men som i det här läget gör att man stannar hemma för säkerhets skull.

Om ditt test skulle visa sig positivt och du har konstaterad covid-19 så måste du kontakta en vårdcentral för att komma i kontakt med en läkare. Läkaren ger dig förhållningsregler som du ska följa. Läs mer om covid-19 i Västra Götaland på Vårdguiden 1177.

Det är inte en grund för medicinsk bedömning utan ett sätt att kontrollera att man kan återgå i tjänst genom att utesluta covid-19. Är man sjuk ska man stanna hemma oavsett och behöver man vård kontaktar man 1177 eller vårdcentralen. Har du så pass tydliga symtom att du känner dig sjuk ska du stanna hemma och då är inte detta egentest aktuellt för dig.

 

Var får jag som chef information?

Du får informaiton från din närmsta chef samt hittar information och stöd gällande bedömningar och arbetsgivarfrågor i HR-handboken på intranätet.

När ska jag stanna hemma? 
Stanna hemma när du känner dig sjuk. 
 
Stanna även hemma om du har mycket milda symtom, men prata med din chef om möjligheten att göra ett egentest för att snabbt kunna återgå till arbetet. Om du har väldigt lätta symtom och bedömer att du hade kunnat arbeta i vanliga fall, men på grund av situationen med covid-19 tvingas stanna hemma, kan du göra ett egentest i kommunens regi. 
 
Du kan vända dig till en vårdcentral för att få göra ett test för att se om du har smittats av covid-19. Det är Västra Götalandsregionen som ansvarar för testerna och i vilken omfattning de genomförs.  
 
Läs mer om covid-19 i Västra Götaland och tester på 1177. Här kan du även få information om hur länge du ska stanna hemma och vad som gäller om någon i ditt hushåll har konstaterad covid-19. 

Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet ska du ringa 
1177. 
En nära anhörig har blivit smittad av corona, kan jag som är frisk ändå gå till jobbet?

Den som bor tillsammans med en person med konstaterad covid-19 infektion ska stanna hemma från skolan eller arbetet. Detta gäller även för barn i för- och grundskola från och med den 1 december 2020.

Läs mer om vad som gäller på Folkhälsomyndighetens hemsida och om du behöver rådgivning kring din situation ska du kontakta 1177.

Det är behandlande läkare som meddelar den som blir berörd av ovanstående. Krav på att stanna i hemmet kan alltså inte beslutas av individen själv.

Boende i samma hushåll som individ med konstaterad covid-19 och som fått förhållningsregler av läkare, kan ansöka hos Försäkringskassan om smittbärarpenning.

Det krävs då även att individen inte har möjlighet att utföra sitt arbete i hemmet samt ett läkarintyg. Smittbärarpenningen utgör knappt 80% av lönen, med högsta belopp på 804 kr/dag.

För mer information:
Folkhälsomyndigheten - Personer som bor med smittade av covid-19 ska betraktas som möjliga fall
Försäkringskassan – Coronaviruset det här gäller
SKR

Jag som har planerade resor i tjänsten, hur ska jag tänka?

Konferenser och resor kan genomföras i liten skala efter 1 juli. Skövde kommun följer gällande rekommendationer. Risk och konsekvensanalys bör göras vid varje tillfälle och ska ske i samråd med chef.

Vad gäller för VAB?

Föräldrar till barn som inte kan vara i förskola och skola på grund av sjukdom eller förkylningssymtom har rätt till VAB. Detta anmäls enligt gällande rutiner vid arbetsplatsen. 

Det finns inte någon skyldighet att lämna intyg till arbetsgivaren.
Vad gäller kring karensavdraget? 

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för karens från och med 11 mars 2020. Det innebär att du kan ansöka retroaktivt om ersättning för karens från och med 11 mars och framåt. Arbetsgivaren fortsätter att göra karensavdrag som vanligt och du som anställd får i efterhand söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från Försäkringskassan.

Ansökan om sjukpenning görs som vanligt på Mina Sidor. I samband med anmälan till Försäkringskassan ska uppgift lämnas om organisationsnummer. Skövde kommuns organisationsnummer är: 212000-1710.

På Försäkringskassans webbplats hittar du mer information. 

Vad kan jag som medarbetare göra för att minska risken att smittas?
Några rutinmässiga, förebyggande åtgärder som alla kan göra inkluderar:   
- Tvätta händerna ofta.  Använd handsprit när tvål och vatten inte är tillgängliga. 
- Stanna hemma vid symtom.  

Tänk på avstånden
Ta ansvar för att hålla avstånd. Tänk särskilt på när ni fikar och äter lunch – se till att inte sitta för många vid samma bord och tänk på att skapa avstånd mellan er. Hjälp varandra att göra rätt. 
Instruktionsfilmer munskydd, visir och personlig skyddsutrustning

Hur du använder munskydd vid misstänkt smitta

Hur du använder visir

Hur du använder personlig skyddsutrustning