Annorlunda student och skolavslutning för Skövdes elever

För att minska risken för spridning av coronaviruset och covid-19 kommer årets studentfirande och skolavslutning att genomföras på andra sätt än de traditionella.

Student och skolavslutning närmar sig och för många elever är det en efterlängtad högtid. Samtidigt måste landets skolor förhålla sig till Folkhälsomyndighetens riktlinjer om att hålla social distans, skydda utsatta grupper och undvika större samlingar än 50 personer. Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson har uttryckt att situationen är allvarlig och att det nu är viktigt att skolorna planerar för alternativ till det traditionella firandet.

Skaraborgs skolchefer har enats om att arbeta i enlighet med Skolverkets och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och därmed blir det ett annorlunda firande av student och skolavslutning runtom i Skaraborg.

– Vi ställer inte in. Vi ställer om och hittar alternativa sätt att fira, säger Katarina Lindberg, ordförande i Skaraborgs skolchefsnätverk.

Hur studentfirande och skolavslutningar kommer att se ut på skolorna runt om i Skaraborg bestämmer varje skolenhet. Förutsättningarna ser olika ut och rektorerna ansvarar för planering och organisering av firandet. Lika för alla skolor i Skaraborg är dock att vårdnadshavare och andra anhöriga inte kommer att kunna närvara.

– Vi förstår att det kan finnas besvikelse och frustration bland elever och vårdnadshavare när något man sett fram emot inte kan genomföras som tänkt, men vi tror också att det finns en förståelse för att vi alla måste hjälpas åt i detta allvarliga läge. Vi ska göra allt vi kan för att årets firande ska bli fint och minnesvärt, säger Katarina Lindberg.

Andra arrangemang som studentbal och korteger av olika slag anordnas inte av skolorna och är därmed inte skolans ansvar.

– Vi rekommenderar ändå våra elever att respektera Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Alla måste ta sitt ansvar för att begränsa smittspridningen. Även om man inte är rädd om den egna hälsan så har man ett ansvar gentemot andra personer i samhället, säger Katarina Lindberg.

 

Studentfirande och skolavslutning i Skövde

 I Skövde kommun har samtliga gymnasieskolor och grundskolor – både kommunala och fristående – enats om att arbeta utifrån de nationella riktlinjerna om att hålla social distans, skydda utsatta grupper och undvika större samlingar än 50 personer.

– Vi har haft en god samverkan med de fristående skolorna i frågan och alla är eniga om att det är denna väg vi måste gå. Vi ställer inte in firandet, vi ställer om till alternativa sätt att fira, säger Katarina Lindberg, sektorchef barn och utbildning, Skövde kommun.

Studentfirande för Gymnasium Skövde

För Gymnasium Skövde kommer det därmed inte att bli ett traditionellt studentfirande med gemensam avslutning på Arena Skövde och efterföljande utspring. Med hänsyn till de nationella riktlinjerna kommer inte heller vårdnadshavare och andra anhöriga kunna delta.

– Vi kommer att anpassa formerna för studentfirandet utifrån de nationella riktlinjerna och skolenheternas olika förutsättningar. Vi samarbetar med elevkårerna på Västerhöjd och Kavelbro för att få till en så trivsam och säker student som möjligt, säger Bengt Stenhammar, avdelningschef för Gymnasium Skövde.

Skolavslutning för grundskolorna i Skövde

I Skövde kommuns grundskolor kommer skolavslutningen att genomföras på olika sätt. Det kommer inte att hållas några större samlingar utan firandet organiseras av respektive skola. Med hänsyn till de nationella riktlinjerna kommer vårdnadshavare och andra anhöriga inte att kunna delta.

Många skolor brukar vanligtvis fira årskurs 9 lite extra, till exempel med en middag eller liknande.

– Vi kommer att fira våra 9:or även i år men det kommer att se annorlunda ut. Varje skola anpassar firandet utifrån förutsättningarna, säger Pernilla Engqvist Widegren, avdelningschef grundskolan, Skövde kommun.

 

Har du frågor?

Mer information finns i våra "Frågor och svar".

Kontakta Skövde kommuns Kontaktcenter på telefon 0500-49 80 00.