Distansundervisningen på Västerhöjd avslutas

Sedan skolstarten i augusti har år 2 och 3 på Gymnasium Skövde Västerhöjd växelvis studerat på distans. Måndagen den 2 november hälsas alla elever välkomna tillbaka till undervisning i skolans lokaler. Detta gäller samtliga program på Västerhöjd.

Genom att vi noggrant följt sjukfrånvaron för personal och elever kan vi i nuläget inte se någon anledning till fortsatt undervisning på distans för år 2 och 3. Den bästa undervisningen sker i interaktion mellan elever och lärare på plats i skolans lokaler. 

Vi följer utvecklingen av coronapandemin noggrant och är beredda att vidta åtgärder om situationen förändras. 

Fortsätt att ta ditt personliga ansvar: 

  • Stanna hemma vid minsta symtom 

  • Ha god handhygien (tvätta händerna ofta med tvål och vatten alt. handsprit) 

  • Håll avstånd både inomhus och utomhus 

  • Har du möjlighet, välj annat färdsätt än kollektivtrafik