Regler för berörda verksamheter under nya covid-19-lagen (pandemilagen)

Här finns sammanställd information som vänder sig till handel, sport, gym, bad samt privatpersoner.

Covid-19-lagen (den så kallade pandemilagen) ställer nya krav på flera verksamheter. För att underlätta för alla att följa den nya lagen har länsstyrelsen sammanställt information för att underlätta för de som berörs. 

Har du frågor

så kan du ta kontakt med Länsstyrelsen Västra Götaland

E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-224 40 00

Länsstyrelsens webbplats finns mer information om den nya lagstiftningen och Länsstyrelsens tillsynsuppdrag.