Ny lag för att förhindra trängsel på kaféer, restauranger och barer

Från den 1 juli gäller en ny tillfällig lag om smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Den nya lagen innebär att kommunerna tar över ansvaret för att se till att kaféer, restauranger och barer följer de riktlinjer som finns för att minska spridningen av covid-19.

Tidigare var det smittskyddsläkare som fattade beslut om eventuella åtgärder vid trängsel på serveringsställen men från och med första juli flyttas ansvaret över till kommunen. För Skövde kommuns del är det Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) som ansvarar för hela tillsynen - från besök på serveringsstället till beslut om eventuella åtgärder. Fokus ligger på att undvika trängsel och att minska risken för smittspridning bland besökarna. MÖS kan till exempel kräva att verksamheten ska öka utrymmet mellan borden, begränsa öppettiderna eller till och med stänga en restaurang helt och hållet om riskerna bedöms vara för stora. Miljösamverkan Östra Skaraborg ska vid behov samråda med regionens smittskyddsläkare.

 

Det är fortfarande den som driver ett kafé, restaurang, bar eller liknande som ansvarar för att trängsel kan undvikas och att besökarna kan hålla rekommenderat avstånd till varandra. Det ska också finnas rutiner för hur man arbetar med att förhindra smittspridning.

 

Lagen gäller fram till årsskiftet och ska effektivisera tillsynen och minska riskerna för smittspridning av covid-19.

 

Mer information om den nya lagen hittar du på

https://www.miljoskaraborg.se/Nyheter/ny-lag-for-serveringsstallen/