Skövde kommun ser över lokalhyror för särskilt utsatta branscher

Skövde kommun har beslutat om att se över hyresnivåer för särskilt utsatta branscher. Samtliga partier är överens om att detta är en nödvändig åtgärd för att skapa förutsättningar för företag att klara den unika situation som vi befinner oss i på grund av coronapandemin.

Spridningen av det nya coronaviruset har också inneburit stora påfrestningar på näringslivet. De verksamheter och aktiviteter som krävs för att få ett samhälle att fungera, växa och utvecklas påverkas nu mycket.

— Just nu är det många som upplever svåra tider och våra lokala företag kämpar hårt för att klara den här situationen. Alla partier är eniga och ser att behovet av stöd är stort och vi vill som kommun göra det vi kan för att stötta dem i den här svåra situationen, säger Katarina Jonsson, kommunstyrelsen ordförande. Därför ser vi nu över vad vi kan göra för att minska kostnader för hyror i våra lokaler så att de som hyr lokaler av oss inte betalar mer än andra på marknaden.

Beslutet innebär att ge en möjlighet för kommunen att följa de åtgärder som vidtas av andra fastighetsägare så att kommunens lokalhyresgäster inte förfördelas gentemot dessa. I grunden kommer detta kräva bedömningar i varje enskilt fall. Detta innebär att hyrorna kan komma att justeras till att bli lägre än normalt under en begränsad period.

En utökning av åtgärder
Skövde kommun har tidigare vidtagit ett antal åtgärder för att underlätta för det lokala näringslivet i rådande situation. Bland annat har fakturahanteringen inom kommunen snabbats på för att pengar ska komma till leverantörerna så fort som möjligt, en halv miljon kronor avsatts för att Next Skövde ska stå rustade att dra igång verksamhet när läget börjar återgå till det normala. En gåvocheck till anställda att använda i lokala butiker och restauranger är på väg ut och tillfälliga parkeringstillstånd har utfärdats för att underlätta leveranser av olika varor och tjänster.

— Det är tillsammans som vi klarar av den här krisen och dess påverkan på vårt samhälle. Vi behöver ha ett näringsliv som fungerar och vi behöver ta ansvar och stå rustade för att ta oss igenom det här och fortsätta även efter coronapandemin, säger Johan Ask, oppositionsråd i Skövde kommun.