Totalt besöksförbud inom vård och omsorgs verksamheter i Skövde kommun

Risken för smittspridning bedöms som mycket hög av Folkhälsomyndigheten, vilket innebär att det nu är prioriterat att se till att inte smitta kommer in i olika verksamheter. Därför skärper Skövde kommun sina åtgärder och inför besöksförbud i verksamheter inom sektor vård och omsorg och sektor socialtjänst.

— Vi måste i det här läget se till att vi skyddar våra brukare och se till att vi vidtar de åtgärder som vi kan för att förhindra smittspridning, säger Per Granath, chef  för sektor vård och omsorg.

Totalt besöksförbud inom äldreomsorgen
Ett totalt besöksförbud gäller nu inom äldreomsorgen och omfattar äldreboenden, servicehus, korttidsenheter och dagverksamheter. Det råder stopp för verksamheter som träffpunkter och anhörigstöd samt planerad korttid (växelvård) och dagverksamhet. Inom området funktionsnedsättning gäller besöksförbud vid samtliga gruppbostäder och korttidsvistelser för barn och unga. Daglig verksamhet för brukare med funktionsnedsättning stängs. Ordinarie hemtjänst och hemsjukvård bedrivs som normalt enligt följsamhet till basala hygienrutiner för att förhindra smittspridning.

— De enda undantag vi kan se från det här är besök från anhöriga i livets slutskede samt om man måste komma till oss direkt från sjukhusvård, säger Per Granath. 

Besöksförbud och restriktioner inom socialtjänsten
Sektor socialtjänst har fattat beslut om totalt besöksförbud på samtliga boenden (Rosenhaga, Käpplunda, Rosenbacken och Parkgatan). Det är besöksförbud på träffpunkten SolNavet och sysselsättning för psykiska funktionsnedsättningar Actus. För boende för ungdomar gäller besöksrestriktioner, ej besöksförbud. Med restriktioner menas att man inte får göra ett besök om man ha symptom på luftvägsinfektion. För att undvika att sammanföra folk i onödan ser man även över möjligheten att gå från drop-in besök till tidsbokade besök.

— Det är viktigt att vi nu agerar för att begränsa smittspridning och skyddar våra riskgrupper. Vi tycker också att det är viktigt att vi håller en gemensam linje i kommunen och därför har vi nu fattat de här besluten, säger Lena Friberg, chef för sektor socialtjänst.

Belsuten gäller från och med 13 mars.