Så informerar vi om smitta

Vid misstänkt eller konstaterad smitta inom någon av våra verksamheter hanterar Skövde kommun det i enlighet med de rutiner och arbetssätt som finns framtagna.


Information om konstaterade fall av covid-19 hos brukare
Vi vill bidra till en korrekt och tydlig sammanfattad lägesbild och kommer i det syftet att kommunicera det övergripande läget kring antalet bekräftade fall av covid-19, men inte gå in på exakt var i verksamheterna de finns. Vi måste alltid ta hänsyn till den personliga integriteten och den sekretess som vi ska förhålla oss till och kommer därför inte att gå in på detaljer kring de här frågorna. Vänligen respektera detta och ställ inte frågor som gör att vår personal hamnar i svåra lägen.

Antal bekräftade fall av covid-19 inom Skövde kommuns verksamheter: 0 personer. 
(uppdaterad 210728) 

Medarbetare, barn och elever

Vi följer statistik över sjukfrånvaro av medarbetarna i Skövde kommun, men orsaken till frånvaro dokumenterar vi inte på ett övergripande sätt. Vi kommer inte att ha samlad information om huruvida medarbetare, barn eller elever har konstaterats smittade av coronaviruset. Alla som är hemma sjuka testas inte och alla behöver inte sjukhusvård. Därför kommer vi inte att veta om någon av våra medarbetare eller barn och elever är hemma med anledning av covid-19 eller av något annat. Här gäller det personliga ansvaret och att man är hemma om man har symtom av något slag, håller en god handhygien och håller avstånd till andra människor så gott det går. På så vis skyddar vi oss själva och varandra och minskar risken för smittspridning.

Så arbetar vi
Vi har en allmän smittspridning i samhället och vi arbetar därefter. Det innebär att vi vidtar försiktighetsåtgärder om en brukare misstänks vara smittad med coronavirus och vi följer de riktlinjer kring utrustning och arbetssätt som finns framtagna. Personalen kommer att informeras om när det finns misstänkt eller konstaterad smitta hos en brukare för att kunna utföra sitt arbete på ett korrekt och tryggt sätt.

All personal ska alltid agera utifrån de strikta regler som vi har kring basal vårdhygien och att varje dag utföra sitt arbete på bästa sätt oavsett brukare. På så sätt hanterar vi risken för smittspridning inom våra verksamheter. Vi tar konstaterad smitta på största allvar. Det som är viktigt är nu att vi agerar utifrån att smittan finns omkring oss och att vi följer de riktlinjer som finns framtagna.