Studerande vuxenutbildning och yrkeshögskola

För dig som är studerande på vuxenutbildning eller yrkeshögskolan.

Vad gäller för undervisning på vuxenutbildningen och yrkeshögskolan?
Här kan du läsa aktuell information.

Får jag behålla mitt studiestöd?
På CSN:s webbplats csn.se hittar du information om vad som gäller kring ditt studiestöd.