En mörkblå färgplatta med texten vårdnadshavare och elever

Vårdnadshavare och elever

Här finns information för dig som är elev eller vårdnadshavare till barn och elever i våra skolor och förskolor. Kom ihåg, om ditt barn uppvisar tecken på luftvägsinfektion, även lindriga symtom – stanna hemma!