Kontaktuppgifter

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Kontaktuppgifter

Namn E-postadress Telefonnummer
Ulrica Wallin   073-41 48 757
Tommy Eimersson tommy.eimersson69@gmail.com 076-14 15 811
Helen Nordqvist    
Fanny Lindholm fanny.lindhom@live.se 073-52 06 887
Henrik Larsson fanny.lindhilm@live.se 076-21 71 741
Inger Söderholm Ingersoder1@hotmail.com 070-24 01 469
Nelli Abraham nelli.khochaba@hotmail.com 076-24 61 583
Tomi Rautio bollen_1986@hotmail.com 076-86 88 387
Nabil Abraham    
Sohiela Solaka   076-40 10 587
Inger Karlsson inger.e.karlsson@skovde.se 070-37 80 802
Ingrid Klang   076-23 30 471
Jimmy Franzen   073-72 88 039
Kochaba Abraham   073-75 27 196
Moshe Nisan    
Lars Gustafsson   073-15 33 421
Edward Shahin eddy0691@hotmail.com 073-61 07 090
Carina Kjellberg   076-87 03 834
Fransea Talya   070-54 84 424
Zofia Hammem zofia.hammem@gmail.com 070-96 15 903
Ulrika Georsson ulrika.gereonsson@skovde.se 073-34 29 231
Johannes Lindh johannes.lindh@skovde.se 070-98 59 957
Jeanette Johansson jeanette.johansson@skovde.se 070-88 68 135
Illinos Yonakhir elinos.yonakhir@live.se 076-32 24 387
Haytham Shamoun haytham.shamoun@skovde.se 073-71 26 564
Sebastian Sass sebastian.p.larsson@skovde.se 070-64 76 808
Conny Brännberg  conny.brannberg@skovde.se 070-34 10 565
Johan Ask  johan.ask@skovde.se 073-34 40 986
Anita Stymne  anita.stymne@skovde.se 070-98 21 831
Claes Stymne  claes.stymne@tele2.se 076-82 22 852
Hans Hammem  hans.hammem@gmail.com 076-13 52 400
Boo Hermansson    076-79 72 146
Lars Gustafsson   073-15 33 421
Ninweh Abraham  niwe.abraham@skovde.se 073-07 18 012
Rudi Abraham rodi.abraham@skovde.se 070-34 41 306
Dan Eklund  dan@daneklund.se 076-21 14 462