Ryd

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Ryd

Just nu arbetar vi med områdesutveckling i stadsdelen Ryd tillsammans med aktörer från näringsliv, andra offentliga aktörer samt civilsamhälle.

Vår målsättning

Tillsammans arbetar vi mot målet att ”invånare i Skövderegionen ska uppfatta Ryd som ett attraktivt område att leva, bo och verka i”. För att nå målet krävs en god samverkan med organisationer och medborgare i Ryd, men också i andra delar av Skövde.

Området

Södra Ryd är Skövdes största stadsdel med ca 6 300 invånare. I stadsdelen finns både hyresrätter och äganderätter i form av villor och radhus. Södra Ryd kännetecknas av sin närhet till naturen oavsett vart i området du bor. I Södra Ryd finns förskolor, grundskola, fritidsgård, bibliotek, vårdcentral, folktandvård, BVC, familjecentral, mataffärer och restauranger.

Läs mer om vad vi gör: