Ryd

Just nu arbetar vi med områdesutveckling i stadsdelen Ryd tillsammans med aktörer från näringsliv, andra offentliga aktörer samt civilsamhälle.

Vår målsättning

Tillsammans arbetar vi mot målet ”Invånare i Skövderegionen uppfattar Ryd som ett attraktivt område att leva, bo och verka i”. För att nå målet krävs en god samverkan med organisationer och medborgare i Ryd men också i andra delar av Skövde.

Området

Södra Ryd är Skövdes största stadsdel med ca 6300 invånare. I stadsdelen finns både hyresrätter och äganderätter i form av villor och radhus. Södra Ryd kännetecknas av sin närhet till naturen oavsett vart i området du bor. I Södra Ryd finns förskolor, grundskola, fritidsgård, bibliotek, vårdcentral, folktandvård, BVC, familjecentral, mataffärer och restauranger.

Medborgarservice

På biblioteket i Södra Ryd hittar du Medborgarservice. Medborgarservice är en filial till kontaktcenter i stadshuset. På Medborgarservice kan du få hjälp med att kopiera, skriva ut, svar på frågor om Skövde kommun, andra myndigheter och om samhället i stort. Personalen på medborgarservice pratar svenska, engelska och arabiska. Medborgarservice är öppet mån, ons 12-18 och tis, tors, fred 10-14.

Läs mer om vad vi gör: