Bild på fyra barn

Workshop om entreprenörskap och platsutveckling i Ryd

Under hösten genomför vi ett projekt tillsammans med Högskolan i Skövde som handlar om hur man kan arbeta med att utveckla en plats eller ett område.

Som ett led i arbetet kommer vi genomföra en workshop för att möta dig som är invånare, aktör eller organisation i området. Tillsammans diskuterar vi hur den fortsatta utvecklingen av området kan gå till. Workshopen äger rum måndagen den 23 oktober och ligger till grund för en rapport som ska presenteras för Skövde kommuns beslutsfattare.

Praktisk information:

Datum: Måndagen den 23 oktober, 15.45-18.00 (fika serveras från 15.30)

Plats: Räddningsskolan i Södra Ryd, Timmervägen 13

Anmälan: Senast den 19 oktober till lotten.svensson@his.se eller karin.holm@skovde.se. Ange om du har behov av särskild kost.

Välkommen till ett inspirerande möte!