Bild på två killar som för ett samtal

Workshop om Södra Ryd

Tisdagen den 21 februari ska vi arrangera en workshop om Södra Ryd.

Under kvällen vill vi höra dina tankar om stadsdelen. Vad tycker du är viktigt att vi berättar om Södra Ryd? Varför tror du att stadsdelen har ett dåligt rykte hos vissa personer? Hur kan vi ändra den bilden så att den blir mer positiv?

Under de senaste veckorna har Skövdeborna kunnat anmäla sig till workshopen. Nu har vi stängt anmälan och nu väljer vi ut vilka 15 personer som får medverka denna kväll. Vi hoppas på att få ihop en grupp som speglar befolkningen i hela Skövde kommun.

Tid och plats för workshopen

  • Tisdagen den 21 februari, 18.00-20.00
  • Medborgarskolan, Södra Trängallén 2A

 

Del i ett större arbete

Den här workshopen är en del i ett större arbete. Sedan en tid tillbaka gör Skövde kommun stora satsningar på att utveckla Södra Ryd till att bli en mer attraktiv stadsdel att bo och verka i. Arbetet sker utifrån ett medborgarperspektiv och delaktigheten från Skövde kommuns invånare är oerhört viktig.