Södra Ryd

Just nu arbetar vi med områdesutveckling i stadsdelen Södra Ryd tillsammans med aktörer från näringsliv, andra offentliga aktörer samt civilsamhälle.

Vår målsättning

Tillsammans arbetar vi mot målet att ”invånare i Skövderegionen ska uppfatta Södra Ryd som ett attraktivt område att leva, bo och verka i”. För att nå målet krävs en god samverkan med organisationer och medborgare i Södra Ryd, men också i andra delar av Skövde.

Området

Södra Ryd är Skövdes största stadsdel med ca 6 300 invånare. I stadsdelen finns både hyresrätter och äganderätter i form av villor och radhus. Södra Ryd kännetecknas av sin närhet till naturen oavsett vart i området du bor. I Södra Ryd finns förskolor, grundskola, fritidsgård, bibliotek, vårdcentral, folktandvård, BVC, familjecentral, mataffärer och restauranger.

Läs mer om vad vi gör: