Lerdala

På Billingens västra sluttning ligger byn Lerdala. Bebyggelsen i Lerdala består nästan enbart av villor. Tätorten ligger naturskönt i ett kamélandskap i Valleområdet och ligger helt respektive delvis inom riksintresse för friluftsliv och naturvård.

Dialogkväll i Lerdala

13 november 2019 hålls den fjärde dialogkvällen i Skövdes tätorter i Lerdala. Läs mer om dialogkvällen här.

Sidan är under uppbyggnad och mer information kommer inom kort.