Varumärket Skövde kommun

Arbete pågår!

Just nu pågår ett spännande varumärkesarbete inom Skövde kommun. En varumärkesstrategi har tagits fram och nu väntar ett implementeringsarbete för verksamheterna. Mer information kommer under 2018.

Bakgrund

Vision Skövde 2025 är en bild för hur vi vill att Skövderegionen ska utvecklas. Den ska ligga till grund för allt utvecklingsarbete framöver. Sex prioriterade utvecklingsområden lyfts fram som särskilt viktiga att fokusera på för att Skövderegionen ska utvecklas till en region som är känd för att vara välkomnande och växande. Ett av dessa sex utvecklingsområden handlar om vårt varumärke. 

”Vi ska göra Skövdes varumärke starkt och tydligt. Marknadsföring och annan kommunikation förstärks och ska utgå från en genomtänkt varumärkesstrategi. Vi är alla stolta ambassadörer för vår stad och för Skövderegionen!”​

Läs om övriga utvecklingsområden via denna länk: Vision Skövde 2025