Sektor barn och utbildning

Sektor barn och utbildning ansvarar bland annat för följande områden i Skövde kommun:

 • förskoleverksamhet
 • fritidshem
 • grundskola
 • grundsärskola
 • gymnasieskola
 • gymnasiesärskola
 • barn- och elevhälsa
 • studievägledning


Sektorn har dessutom det kommunala ansvaret för ungdomar i åldrarna 16-19 år som inte genomfört eller har fullföljt utbildning på ett nationellt program.

I Skövde finns det drygt 2 600 barn i förskoleverksamheten och cirka 5 100 barn som går i förskoleklass eller grundskola. Inom Gymnasium Skövde finns cirka 2 000 elever varav cirka 60 procent av eleverna är folkbokförda i Skövde.

Sektor barn och utbildning har cirka 1 900 medarbetare.

Organisation

Sektorn har cirka 1 900 medarbetare och är indelad i följande avdelningar och enheter:

 • enhet sektorsstab
 • avdelning barn- och elevhälsan som har två stycken enheter
 • avdelning förskola som har 17 stycken enheter
 • avdelning grundskola som har 23 stycken enheter
 • avdelning Gymnasium Skövde som har tio stycken enheter

Bild på organisationskarta för sektor barn och utbildning