Sektor styrning och verksamhetsstöd

Sektor styrning och verksamhetsstöd ansvar bland annat för följande områden i Skövde kommun:

 • ekonomi- och verksamhetsstyrning
 • ekonomiadministration
 • finansfrågor
 • administrativ styrning
 • arbetsgivarfrågor
 • IT- och verksamhetsstödjande funktioner

 

Organisation

Sektorn har cirka 170 medarbetare och är indelad i följande avdelningar och enheter:

 • sektorsstab  
 • upphandling
 • kontaktcenter
 • kommunikation
 • lön
 • avdelning ekonomi och verksamhetsstyrning; som består av enheterna redovisning, inköp samt ekonomistab
 • kansliavdelningen; som består av enheterna säkerhet och juridik och demokratistöd
 • avdelning IT och verksamhetsutveckling; som består av enheterna strategi och utveckling, verksamhetsnära förvaltning och kundstöd
 • arbetsgivarfrågor

 

Organinsationsbild

Sektor styrning och verksamhetsstöds organisationsschema