Sektor styrning och verksamhetsstöd

Sektor styrning och verksamhetsstöd ansvar bland annat för följande områden i Skövde kommun:

 • ekonomi- och verksamhetsstyrning
 • ekonomiadministration
 • finansfrågor
 • administrativ styrning
 • arbetsgivarfrågor
 • IT- och verksamhetsstödjande funktioner

 

Organisation

Sektorn har cirka 170 medarbetare och är indelad i följande avdelningar och enheter:

 • sektorsstab  
 • säkerhet och juridik
 • kontaktcenter
 • kommunikation
 • lön
 • avdelning ekonomi och verksamhetsstyrning som består av enheterna redovisning, inköp samt ekonomistab
 • budget och analys
 • demokratistöd
 • avdelning IT och verksamhetsutveckling som består av enheterna kvalitet och metod, teknik samt support
 • arbetsgivarfrågor
 • upphandling

Sektor styrning och verksamhetsstöds organisationsschema