Coronaviruset och covid-19

Från och med den 1 april 2022 klassas inte längre covid-19 som  en samhällsfarlig sjukdom.

Covid-19 finns kvar i samhället, men en hög vaccinationstäckning gör att vi har en minskad smittspridning av viruset och därmed också en minskad belastning på hälso-
och sjukvård. Vi behöver fortsätta att tänka på att skydda oss själva och andra.

Viktigt att vaccinera sig

Folkhälsomyndigheten uppmanar att man vaccinerar sig och att man tar alla doser som erbjuds när man får. Vaccination skyddar effektivt mot att bli svårt sjuk eller dö i covid-19. Det skyddar även mot att bli smittad och att smitta andra. Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd och därför gäller fortsatt rekommendationen om att stanna hemma och undvika nära kontakt med andra om man är sjuk med symtom som kan vara covid-19.

Är du inte vaccinerad ännu?

Du som ännu inte är vaccinerad har större risk att bli svårt sjuk i covid-19. Risken för allvarlig sjukdom ökar i takt med stigande ålder. Ovaccinerade vuxna bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Vaccinet skyddar mot allvarlig sjukdom och minskar risken att bli smittad. Alla som är 12 år eller äldre kan få vaccin mot covid-19. Boka en tid hos valfri vaccinationsmottagning eller vaccinera dig på en mottagning med drop-in.

Här hittar du tider och platser för vaccinering i Skövde.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten.se - covid-19 och vaccination

Vad gör Skövde kommun

Skövde kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter. Skövde kommun fortsätter att arbeta enligt de planer och rutiner som finns framtagna för våra verksamheter och vidtar försiktighetsåtgärder där det krävs.

Du är välkommen att besöka våra äldreboenden utan en tidsbokning. Har du förkylningssymtom ber vi dig att stanna hemma. Följ de anvisningar som finns på det boende du besöker och fråga personalen om du känner dig osäker. Tillsammans skapar vi säkra besök för boende och anhöriga.

Anställda på Skövde kommun hänvisas att prata med sin chef om det uppstår frågor kring covid-19.

Frågor och information om coronaviruset och covid-19

      Har du medicinska frågor om symtom för covid-19 kan du ringa 1177 för att få råd. Eller gå in på webbsidan för mer information om covid-19 och vaccinering. 

1177.se - information om viruset och vaccinering.

Vid övriga frågor om coronaviruset, covid-19 och vaccinering, kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm). Information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Du kan också titta på ansvariga myndigheters informat-ionssidor.

Folkhälsomyndigheten.se - covid-19 och vaccination
Krisinformation.se - samlad information om viruset från ansvariga myndigheter

Information about corona and covid-19 in other languages

If you have medical questions please call the Region health line 1177 (phone number 1177) for advise. Or visit the website for more information 1177.se - Collective information about Covid-19

For general information call phone number 08-123 680 00 for general information about coronavirus and vaccination in english, arabic, persian, somali, tirinja, russian, dari, tirginja, amarinja, bos-nian, croatian and serbian. The phone is opened weekdays 09.00-12.00 and 13.00-15.00.

The Public Health Agency of Sweden has gathered information, about the Covid-19 virus and vaccination in other languages, on their website.
Covid-19 - The Public Health Agency of Sweden (folkhalsomyndigheten.se)