Energieffektivisering i Skövde kommun

Skövde kommun arbetar i både det lilla och det stora med att spara kilowattimmar, hjälp till du också.

Skövde kommun arbetar med att effektivisera energianvändningen för an långsiktigt hållbar förbrukning. Många blir påverkade av höga priser på el, men de åtgärder som kommunen genomför syftar till att minska den totala elkonsumtionen, inte till att spara pegar. Kommunen har stabila elavtal och har en ekonomiskt stabil grund att stå på som gör att vi kommer att klara av ökade kostnader för el, men vi behöver ändå ta ansvar för den mängd el vi konsumerar över tid. I kommunen arbetar en särskild ledningsgrupp med energibesparing under hösten, vintern och våren 2022/2023. Därefter kommer arbetet att fortsätta som en del av ordinarie verksamhet.  

 

Spara kilowattimmar hemma  

      På Energimyndighetens webbplats finns tips och råd till dig som privatperson om hur du kan se över din egen elkonsumtion. Du hittar även bra information på Skövde Energis hemsida.   

 

Frågor och svar

Vad kan jag göra för att minska min elförbrukning?

Hur länge måste jag klara mig själv vid ett strömavbrott?

Vad är det som drar el?

Ta hjälp av kommunens energi- och klimatrådgivare

Varför är elen så dyr?

Jag kan inte betala min elräkning.

Vad gör Skövde kommun?

Vilka kommunala verksamheter måste fungera vid strömavbrott?

Vilka kilowattimmar sparar kommunen in på?

Varför stängdes bastun/idrottshallen/isbanan etc.?