Energikrisen

Risken för strömavbrott är verklighet den här vintern de dagar vi förbrukar mer än vad som produceras. För att minska risken att drabbas måste vi tillsammans minska elkonsumtionen. Skövde kommun arbetar i både det lilla och det stora med att spara kilowattimmar, hjälp till du också.

Tillgången på planerad elproduktion brister och Skövde kommun ser därför över sin elkonsumtion för att spara så många kilowattimmar som möjligt och därmed minska risken för ett strömavbrott. Många blir påverkade av höga priser på el, men de åtgärder som kommunen genomför syftar till att minska den totala elkonsumtionen, inte till att spara pegar. 

Skövde kommun har skyndat på arbetet med att effektivisera energianvändningen. Kommunen har stabila elavtal och har en ekonomiskt stabil grund att stå på som gör att vi kommer att klara av ökade kostnader för el. I kommunen arbetar en särskild ledningsgrupp med energibesparing.  

Spara kilowattimmar hemma  

      På Energimyndighetens webbplats finns tips och råd till dig som privatperson om hur du kan se över din egen elkonsumtion. Du hittar även bra information på Skövde Energis hemsida.   

 

Frågor och svar

Vad kan jag göra för att minska min elförbrukning?

Hur länge måste jag klara mig själv vid ett strömavbrott?

Vad är det som drar el?

Ta hjälp av kommunens energi- och klimatrådgivare

Varför är elen så dyr?

Jag kan inte betala min elräkning.

Vad gör Skövde kommun?

Vilka kommunala verksamheter måste fungera vid strömavbrott?

Varför släcker inte kommunen gatu-/julbelysning?

Vilka kilowattimmar sparar kommunen in på?

Varför stängs bastun/idrottshallen/isbanan etc.?

Varför kör kommunen snökanonerna?