Kriget i Ukraina

Med anledning av kriget i Ukraina kan det finnas många frågor och funderingar kring vad det är som händer och hur det påverkar oss i Sverige. Det är normalt att känna oro och att ha frågor om vad som händer och hur det påverkar oss. Tänk på att det är viktigt att vara källkritisk och att bekräfta information från flera håll.

Vad gör Skövde kommun?

Skövde kommun har en särskild beredningsgrupp med anledning av omvärldsläget som följer utvecklingen ur ett kommunalt perspektiv och som samordnar kommunens arbete. 

Vi förbereder flyktingmottagande genom att förbereda boenden och att anpassa våra verksamheter efter rådande läge. Bland annat genom att förbereda skolor och förskolor på att ta emot barn och elever som har rätt till skolgång.

Skövde kommun arbetar också med att se över den kommunala beredskapen inom ramen för ordinarie uppdrag och deltar i samverkan med andra myndigheter. 

För dig som vill hjälpa till

Ukraina - Så kan du hjälpa till >

Kommunen och Migrationsverket - vem ansvarar för vad?

Källkritik - sök bekräftad information

Frågor och tankar från barn och unga

Skola och förskola för nyanlända barn och ungdomar från Ukraina

Krisberedskap

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI)