Barn- och ungdomspolitik

Barn- och ungdomspolitiken omfattar alla de beslut och åtgärder som påverkar villkoren för barn och unga.

Barn- och ungdomspolitiskt program

Här finns det barn- och ungdomspolitiska programmet för 2015-2018. Programmet synliggör, identifierar och utvecklar det sektorsövergripande arbetet med barn och unga 0-25 år som bor, vistas och verkar i Skövde kommun.

LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Under vecka 45-47 2015 har samtliga elever i åk 8 och år 2 på gymnasiet möjlighet att svara på en enkät kring fritid, skola, politik, inflytande, trygghet, hälsa, arbete och framtid.

Nyeport - ungdomens och möjligheternas hus

Har du massa drömmar och idéer som du vill förverkliga? Vill du träffa nya vänner eller bara ha ett ställe att hänga på med de du redan känner? Då har du kommit helt rätt. Nyeport är till för dig som är mellan 13-25 år.

Nya portar 2 – ett kommunutvecklingsprojekt

Projektet är ett samverkansprojekt mellan högskolan i Skövde och Skövde kommun. Syftet är att stärka och öka ungas inflytande och delaktighet

Ung mentor - projektet där man byter roller

Yngre personer blir mentor åt någon över 30 år i ledande chefsbefattning, de ger sin syn, förslag, tankar på personens arbete och arbetsplats. En väg att överbrygga mellan, ålder, kunskap, insikter samt en stor möjlighet till att nätverka- åt båda håll.

Ungdomsutvecklare

Skövde kommun strävar efter att i högre utsträckning få in ungas perspektiv och delaktighet i beslut och aktiviteter. Nu genomförs ett flertal utvecklingsarbeten, varav ett är rekrytering av ungdomsutvecklare.

Bild
Bild