En bild på europeiska unionens flagga.

Europaparlamentsval 2019

Söndagen den 26 maj är det EU-val i Sverige, du kan förtidsrösta från och med den 8 maj. Val till Europaparlamentet äger rum var femte år.

Information på lättläst, främmande språk och teckenspråk hittar du på valmyndighetens webbplats.

Vem får rösta i valet till Europaparlamentet den 26 maj?

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen, det gäller vid alla val. Det är inte bara åldern som avgör om du får rösta. Det finns särskilda regler för val till Europaparlamentet. För att få rösta måste du vara med i röstlängden. Röstlängden är en lista med namn på alla som har rösträtt. Det är i röstlängden som du prickas av när du har röstat. Din rösträtt bestäms av de uppgifter som finns i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar innan valet. För utlandssvenskar och utländska EU-medborgare finns särskilda regler. 

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

  • 18 år senast på valdagen,
  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
  • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast den 26 april. (Om du är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige behöver du inte anmäla dig till röstlängden). 

 

Förtidsröstningslokaler och deras öppetttider hittar du här. 

Så fungerar fördelningen av mandat

 

EU i din smartphone

Du kan få reda på senaste nytt från EU genom att ladda ner en ny app, Citizens' App, som Europaparlamentet utvecklat. Där kan du till exempel läsa om olika beslut som tagits som är med och formar vår vardag i Sverige.  

Appen finns på EU:s alla 24 medlemspråk och kan laddas ned gratis på Apple App store och Google Play.