Politiker i Skövde

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Politiker i Skövde

Söker du kontaktuppgifter till en politiker i Skövde kommun, mandatfördelning, eller vill du veta vilka som sitter i styrelsen för något av de kommunalt bolagen?

Här kan du söka både på personnamn, nämnd och styrelse.

Sök i förtroendemannaregistret