Brottsförebyggande rådet i Skövde

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Brottsförebyggande rådet i Skövde

Skövde kommun, Polismyndigheten, näringslivet och de idéella organisationerna i Skövde samarbetar för att förebygga brott, främst den så kallade vardagsbrottsligheten.

Rådets arbete riktar sig främst mot att förebygga inbrott, skadegörelse, klotter, bil- och cykelstölder, snatterier och stöld i butik, misshandel mm.
 
I rådet ingår företrädare för:
  • Kommunstyrelsen
  • Polismyndigheten
  • Socialtjänst
  • barn och utbildning
  • Next Skövde - handelsutveckling
  • Fastighetsägarna
  • Brottsofferjouren
  • Socialtjänst
  • Fritidsavdelningen
  • Skaraborgs sjukhus

 

Rådet är underställt kommunstyrelsen. En överenskommelse om samverkan med polismyndigheten  tas fram varje år med syfte att arbeta med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder.