Råd, mandatperiod 2010-2014

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Råd, mandatperiod 2010-2014

Minnesanteckningar och information om råden under mandatperioden 2010-2014.

Vid sidan av kommunstyrelsen och kommunens nämnder finns olika råd med uppgifter inom speciella områden.
  • Brottsförebyggande rådet
  • Folkhälsorådet
  • Rådet för funktionshinderfrågor
  • Kommunala pensionärsrådet
Råden har ingen myndighetsutövning. Råden kan fungera som remissinstanser och kan ta initiativ i olika frågor.
 
I några av råden samverkar kommunala företrädare med företrädare för andra offentliga myndigheter eller med föreningar.