Brottsförebyggande rådet i Skövde

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Brottsförebyggande rådet i Skövde 2010-2014

Är en samverkan mellan Skövde kommun, Polismyndigheten och företrädare för näringsliv och idéella organisationer i Skövde.

 Syftet är att verka för att förebygga brott, främst den sk vardagsbrottsligheten - inbrott, skadegörelse, klotter, bil- och cykelstölder, snatterier och stöld i butik, misshandel mm.
 
I rådet ingår företrädare för:
 • Kommunstyrelsen
 • Polismyndigheten
 • Socialtjänst
 • Skola och gymnasium
 • Företagarna i Skövde
 • Svensk Handel
 • Fastighetsägarna
 • Brottsofferjouren
 • Sveriges Restaurang & Hotellföretagare
 • Kommunens drogförebyggare
 • Fritidskontoret

Rådet är underställt kommunstyrelsen. En överenskommelse om samverkan med polismyndigheten  tas fram varje år med syfte att arbeta med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder.

Överenskommelsen för 2015 prioriterar följande områden:

 • Brott begångna av och mot ungdomar
 • Våld i offentliga miljöer
 • Skadegörelse
 • handelsrelaterade brott