Kommunala pensionärsrådet

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet

Det kommunala pensionärsrådet tillför de kommunala verksamheterna kunskap och erfarenheter ur de äldre invånarnas perspektiv.

Skövde kommun företräds av två politiker och två tjänstemän. Övriga ledamöter utses bland de riksorganisationer för pensionärer som verkar lokalt i Skövde.

Rådet sammanträder 4 gånger per år.

Ledamöter som representerar pensionärsorganisation
- delger den pensionärsförening som ledamoten företräder information om rådets arbete.
- för pensionärsföreningens medlemmars talan vid rådets sammanträden.
- för fram frågor som är viktiga ur pensionärsföreningens perspektiv.

Kontaktuppgifter till pensionärsföreningar i Skövde kommun

I Skövde kommun finns det flera aktiva pensionärsföreningar. Du hittar kontaktuppgifter till dessa i vårt föreningsregister. Välj "Pensionärsverksamhet" under rubriken "Aktivitet".

Skövde kommuns föreningsregister