Strategiskt folkhälsoråd

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Strategiskt folkhälsoråd

Skövde kommun har under en lång rad av år samverkat med Västra Götalandsregionens Östra Hälso- och sjukvårdsnämnd. Samverkan sker via ett avtal och har som syftet att främja en god och jämlik hälsa i befolkningen.

I avtalet regleras också inriktningen för det lokala folkhälsoarbetet vilket bland annat handlar om att utveckla folkhälsoarbetet till ett strategiskt och prioriterat utvecklingsområde med tydliga mål. 

Rådets sammansättning:

  • Kommunstyrelsens arbetsutskott, bestående av fem ledamöter.
  • Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, två ledamöter varav en är ordförande.
  • Tre tjänstemän från kommunen.
  • En tjänsteman från regionen.


Rådet träffas vid två tillfällen per år.