Så jobbar Skövde kommun med att minska elförbrukningen

Här hittar du information om hur Skövde kommun arbetar utifrån energiläget.

Med anledning av den bristande tillgången på planerad elproduktion behöver Skövde kommun se över sin elkonsumtion. De höga priserna på el påverkar kommunen, men tack vare nuvarande elavtal samt god ekonomi kan Skövde hantera situationen genom anpassningar. Skövde kommun har alltid ett pågående arbete med energieffektivisering, men nuvarande läge ha gjort att detta arbete har intensifierats. 

Skövde kommun har stabila elavtal och en ekonomiskt stabil grund att stå på som gör att vi kommer att klara av de ökade kostnaderna kring el, även om det kommer att påverka oss. Exakt hur den påverkan kommer att se ut arbetar vi med.

Risken för planerade strömavbrott är reell och behöver hanteras genom att bidra till hela samhällets arbete med att minska elkonsumtionen i landet överlag. Kommunen behöver arbeta i både stora och små perspektiv för att göra detta.

Skövde kommun har en särskild ledningsgrupp för frågan och flera arbetsgrupper arbetar parallellt med olika delar. 

Energiläget i Sverige

Utöver den ekonomiska frågan behöver hela Sverige bidra till att minska sin elkonsumtion och ändra konsumtionsmönster i syfte att undvika planerade strömavbrott under vintern. Genom att använda mindre el kan vi dels spara pengar, dels bidra till en lägre efterfrågan på el som dessutom generellt påverkar priset i en positiv riktning.

Du hittar mycket information om energiläget och hur Sverige hanterar det på Energimyndighetens hemsida. Här finns även konkreta tips och råd till dig som privatperson om hur du kan se över din egen elkonsumtion. Du hittar även mycket bra information på Skövde Energis hemsida.

 

Skola, förskola, hemtjänst, äldrevård och socialtjänst

Skövde kommun har ansvar för att de verksamheter som vi driver i vardagen ska fortsätta att fungera under ett strömavbrott eller annan samhällsstörning. För detta har vi planer och beredskap på plats som vi ständigt utvecklar och förbättrar. Om det blir strömavbrott så kommer skola och förskola att hålla öppet som vanligt, men med anpassad verksamhet. Hemtjänst, socialtjänst och äldreomsorg kommer fortsätta att bedriva sin verksamhet under anpassade former. 

Belysning

Att ha gatubelysning är en trygghetsfråga och i Skövde kommun kommer inte belysning att släckas ner. Även julbelysningen kommer att tändas som vanligt.

Idrott, kultur och fritid

Skövde kommuns större anläggningar som Arena Skövde, Kulturhuset och Billingehov drar stora mängder el. Inom dessa verksamheter kommer troligen anpassningar göras för att minska förbrukningen. Det kan handla om nedregleringar och anpassningar kring när på dygnet vi använder el.

Om vi i vinter står inför ett akut läge där vi snabbt behöver dra ner elkonsumtionen för att förhindra ett strömavbrott så är det dessa verksamheter som vi kan uppnå mest effekt inom. Vi har en lista på åtgärder som vi vidtar vid ett sådant läge.

 

Vad händer om det blir strömavbrott?

Varför är elen så dyr?

Vad kan du som privatperson göra för att minska dina energikostnader?

Ta hjälp av kommunens energi- och klimatrådgivare

Varför måste vi spara el?

Vad gör Skövde kommun?

Hur prioriterar Skövde kommun?