För utställare

Välkommen som utställare till Seniormässan 2023!

Mässdagen 4 oktober

På mässdagen 4 oktober, ska du som utställare vara på plats i god tid för iordningsställande av  din utställningsyta. Vi öppnar dörrarna kl 07.00 den, då vi också har personal på plats. Montern ska vara färdigbyggd senast kl 09.00.

Montern ska vara bemannad hela mässdagen kl 09.30-15.30

Du kan stanna utanför Arenan för att lasta ur rekvisita. När du har lastat ur hänvisar vi till ordinarie parkeringsplatser vid Arena Skövde eller på annan plats i staden.

Förbeställd lunch
Lunch lämnas ut kl 11.00-13.00 i foajen, plan 2.

Servering
Mässans café i foajen, plan 2 är öppet kl. 09.30-15.30. Om du är fikasugen innan kl. 09.30 är Arena Skövdes cafeteria öppen från kl. 08.00

Scen
Scenprogram kl 10.30-15.00 med en längre paus kl 11.30-12.30. 

Tipspromenad
Kl 09.30-13.30. Tipskupongen ska vara inlämnad senast kl. 14.00. Vinnare meddelas från scenen ca. kl 14.45l

Anmält intresse

Om du har anmält intresse för att vara med på mässan har du fått en bekräftelse på detta.
I samband med detta har du också fått fylla i ett formulär för det praktiska runt mässan.

Seniormässa

Seniormässan är ett populärt event som har arrangerats ett flertal gånger i Skövde och som numera blivit en tradition. Den vänder sig till alla seniorer, 60-plussare, pensionärer och levnadsglada människor.  På Seniormässan 2022 besöktes mässan av cirka 700 personer.

Utställare består av företag, föreningar, organisationer och kommunala verksamheter. Dagen innehåller förutom mässan, ett scenprogram med olika inspirationsföreläsningar och annat som kan vara både till glädje och nytta.

Mässan är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra sin verksamhet.

Skövde kommun arrangerar mässan i samråd med pensionärsorganiationerna i Skövde.

Kostnad

Det är gratis för icke vinstdrivande föreningar och organisationer.

Om du är företagare kostar det 500 kr inkl moms att delta. Faktura skickas när du har fått bekräftelse om deltagande.

Urval

Eftersom antal utställarplatser är begränsat så förbehåller vi oss rätten att välja utställare för att få ett så brett utbud till besökarna som möjligt.