Val 2022

Val den 11 september till riksdag, region och kommun.

Preliminära valresultat

På valmyndighetens webbplats finns statistik över det preliminära valresultatet i Sverige, både för riksdag, region- och kommunfullmäktige. 

Måndagen efter valdagen, den 12 september, påbörjar länsstyrelserna den slutliga rösträkningen. Valmyndigheten meddelar när rösträkningen är klar. Resultatet av räkningen redovisas löpande på myndighetens webbplats val.se