Bada i sommar!

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bada i sommar!

Under badsäsongen hittar du information om hur vattenkvaliteten är på våra badplatser.

På denna sida kan du enkelt se temperaturer och uppdaterade resultat från provtagningar som görs varje vecka.

Herrekvarnsviken, Simsjön

Uppdaterat 17 juli 2017: I Herrekvarnsviken har vi måttlig algblomning för tillfället. Enligt rekomendationer från Havs- och vattenmyndigheten så avråds det från bad vid algblomning. Vattnet är tjänligt enligt proverna.

Boulognerskogens badsjö

Uppdaterat 22 juni 2017: Vattnet är återigen tjänligt i Boulogner. Detta innebär att bakterierna som påträffades vid förra provtagningen är borta och det är fortsatt ingen fara att bada.