Eldningsförbudet upphävt

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bild på en lägereld

Eldningsförbudet upphävt

Från och med den 25 augusti är det tillåtet att elda i skog och mark i Skövde kommun igen.

Vi har tidigare informerat om  att det har varit eldningsförbud i Skövde kommun från och med den 27 juli. Nu är beslutet upphävt och från den 25 augusti är det tillåtet att elda i skog och mark i Skövde kommun igen.

Frågor och mer information

Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Telefon: 0500-42 40 00
Webb: Räddningstjänsten Östra Skaraborg